سخنرانی علی رضا طاق دره در معرفی والدن درکتابخانه‌ی ملی

علی رضا طاق دره به دعوت انجمن صنفی مترجمان تهران و  گروه ویراستاران در چهارم مرداد ماه در تالار اندیشگاه کتاب‌خانه‌ی ملی در معرفی والدن سخنرانی خواهد کرد. 

او نگاه خود را از والدن تشریح می‌کند و از دنیایی سخن می‌گوید که در طول نزدیک به پانزده سال مطالعه‌ی والدن در این کتاب بزرگ یافته است. در طی این سخنرانی علی‌رضا والدن را با مضامین موجود در نمایشنامه‌ی هملت و چند غزل از شیکسپیر مقایسه خواهد کرد. 

علی‌رضا طاق‌دره تاکنون در چندین دانشگاه و انجمن ادبی در آمریکا برداشت خویش را از والدن تشریح کرده است. این اولین سخنرانی او در ایران در باره‌ی این کتاب باشکوه است.

/ 1 نظر / 113 بازدید
مهرداد

http://www.newyorker.com/magazine/2015/10/19/pond-scum?mbid=social_facebook